www.zuidzuidwest.com

Zuid-ZuidWest is een hobbyclub en geen bedrijf met winstoogmerk.  We proberen zoveel mogelijk zelf in te staan voor onze evenementen en activiteiten, maar soms is het mooi meegenomen dat we ook op de steun, hetzij financieel of materieel, kunnen rekenen van mensen of bedrijven die onze vereniging genegen zijn.  Wij danken dan ook van harte onze sponsors:


- Multraship Towage & Salvage Terneuzen- De Hoop Terneuzen- Tweewielers Faas- Gabriëlse Agro

Wil u ook een steentje bijdragen aan onze vereniging, spreek dan gerust een van de leden aan tijdens een evenement of schrijf aub de penningmeester.  Alvast bedankt!